टैग: Uttarakhand govt mulls survey of madrassas; CM Pushkar Dhami says